Aanpak Ring Zuid Groningen: Wand(en) stort – Bouw viaduct nabij de Brailleweg

Ten behoeve van de bouw van het viaduct aan de Brailleweg worden eerst de 2 landhoofden gestort. Na het uitharden en vervolgens ontkisten hiervan zullen later (week 3 -2021) de betonnen liggers aangebracht worden.

De foto’s tonen het proces van werkvoorbereiding en stort van de 2 landhoofden.

Duidelijk zichtbaar hierbij is hoeveel wapening in de wanden wordt aangebracht om voor totale stevigheid te zorgen, inclusief het in het werk gestort beton.

Er wordt per wand circa 300 m3 beton verwerkt.

Update 04-03-2021
De bekisting van de landhoofden en de 1e (fiets)onderdoorgang is verwijderd en het ontgraven van het zand is begonnen. Hierna zal alles vlak gemaakt worden.

De contouren van het toekomstige fiets- voetgangerspad worden langzaam zichtbaar, tevens wordt duidelijk waar de snelweg zal komen te liggen.

Als de werkvloer eenmaal is aangebracht wordt, na het uitharden, de bekisting en vervolgens wapening aangebracht. Wanneer dit alles gereed is zal de zogenaamde vloermoot onder de betreffende kunstwerken worden gestort en afgewerkt. Hierop komt later het asfalt.

Meer informatie over het project? Kijk op de website van Aanpak Ring Zuid.

Zie onderstaande foto’s (05-11-2020/update 04-03-2021)

Deel dit bericht via: